Kdy je advent ?

Advent 2022 začíná v neděli 27. listopadu 2022  a končí v sobotu 24. prosince 2022

Advent je název období, ve kterém se křesťané připravují na oslavu narození Ježíše Krista, Vánoce . Slovo advent pochází z latinského výrazu „Adventus Domini“, což znamená příchod Páně.

Adventní období má proměnlivou délku a datum zahájení se každý rok mění. Začíná čtvrtou nedělí před Štědrým dnem (také známou jako adventní neděle a první adventní neděle), která může spadat mezi 27. listopadem a 3. prosincem, a končí vždy na Štědrý den .

K běžným zvykům dodržovaným v kostelech i doma během adventu patří výzdoba domu adventním věncem zdobeným svíčkami a vedení adventního kalendáře.

Napsat komentář